Category Archives: Ukázky

Školní výuka: Názorová publicistika a politický komentář

Akademie žurnalistiky a nových médií Žurnalistika a nová media: denní forma  vzdělávání Předmět: Názorová publicistika a politický komentář Školní rok:  2015/2016 Studijní skupina: A 3.A Týdenní počet vyučovacích hodin: 2 Celkový počet vyučovacích hodin: 32  ANOTACE MODULU: Komentář a zpráva, rozdíly mezi informací a názorem, informativnost a komentativnost. Relevance volby komentáře jako novinářského žánru vůči… Read More »

Poradenství: Employee Engagement – k diskuzi s klientem

Discussion paper (klikněte pro otevření) Klient pracuje na zvýšení motivace zaměstnanců. Cílem je zvýšit produktivitu, efektivitu a kvalitu výkonu. Toyota, a nejen pro automobilový business, je stále v řízení těchto faktorů úspěchu velkou inspirací. Základní principy formuluje tzv. „Toyota Way“: Neustálé zlepšování  – (výzva, Kaizen, Genchi Genbutsu – nedělat nic od stolu, teoreticky) Respekt k lidem… Read More »

Seminář: Komunikace s médii – seminář pro radnice

Komunikace s médii – jednodenní seminář Čas: 9.00 -17.00 hod. Obsah Téma Výsledek 1 Komunikační potřeby radnice Média Komunikační audit, definice cílových skupin, definice očekávání Občani Koalice, opozice, státní správa 2 Komunikační nástroje Média, interní a externí Znalost kdy a jak tyto nástroje používat, revize dosavadních aktivit Reklama, inzerce, události Public Relations On line nástroje (web,… Read More »

Školení, výuka, koučink: Manažerské dovednosti

Akademie žurnalistiky a nových médií ANOTACE PŘEDMĚTU: Modul se podrobně zabývá jednotlivými činnostmi manažera, jeho osobností, efektivní komunikací a komunikačními dovednostmi, time managementem, vedením lidí a rozhodováním. Student se naučí tvořivě řešit problémy při řízení podniku a jeho zaměstnanců. Student dokáže stanovit priority, je schopen vedení porad, chápe význam plánování a motivace podřízených. Učitel kombinuje… Read More »

Zvyšování týmové efektivity

  Čas Program Trvání Podklady 9,00 Představení, cíl workshopu, očekávání 30‘ Slide show 9,30 Cvičení: Pozitivní zpětná vazba 30‘ Hand Outs 10,00 Druhy a typy týmů (prezentace) 10‘ Slide show 10,10 Pauza 10‘ 10,30 Cvičení:1.      Jaký jsme tým.2.      V čem se můžeme jako tým zlepšit. 90‘ Tabulka s popisy kompetencí.Flipchart. 12,00 Oběd 60‘ 13,00 Simulační hra… Read More »

Efektivní komunikace a příprava na TV vystoupení. Půldenní workshop.

13.00- 17.00 hod. Co Jak Čas Hod. Poznámka Srozumitelnost Otázky1.       Srozumitelnost2.       Osobitost 3.       Jsem zábavný 4.       Schopnost naslouchat 5.       Schopnost se ptát 6.       Umím najít společnou řeč 7.       Mám rozhovor pod kontrolou 8.       Umím se bránit 9.       Umím se prosadit Co je cílem školení?Co by mělo být výsledkem tréninku?Jak poznáme, že jsme výsledku dosáhli?Jaké vlastnosti… Read More »

Example of Coaching Project for Foreign Client and its branch in CZ

Example of Coaching Project for foreign client and its branch in CZ Duration 4 months a)    Increase cooperation and team spirit in branch b)    Management soft skills development of Local Executive Manager (LEM) c)    Support to the Key Account Manager (KAM) When People concerned Activity Coach Coach Time Participants Time January Branch Superior Initial Project… Read More »

Sestavení volebního programu politického hnutí

Zadání: Sestavení volebního programu politického hnutí Work Shop se všemi kandidáty, slaďování, finalizace strategie, facilitace 1 den9.00 –17.00 Místo Flipchart, papíry, fixy8   lidí. Počítač, dataprojektor, možnost lepit papíry na zeď, lepící pásku a fixy. Scénář:  Finalizace Volebního programu Co Jak Kdo Čas   9.00 Revize programu 2010-2014 Co jsme slíbili, co se povedlo, co ne… Read More »