Školní výuka: Názorová publicistika a politický komentář

By | 29. 1. 2016

Akademie žurnalistiky a nových médií

Žurnalistika a nová media: denní forma  vzdělávání

Předmět: Názorová publicistika a politický komentář

Školní rok:  2015/2016

Studijní skupina: A 3.A

Týdenní počet vyučovacích hodin: 2

Celkový počet vyučovacích hodin: 32

 ANOTACE MODULU:

Komentář a zpráva, rozdíly mezi informací a názorem, informativnost a komentativnost. Relevance volby komentáře jako novinářského žánru vůči tématu, z hlediska jeho žurnalistické hodnoty a naléhavosti. Jazyk a styl komentáře, užití stylotvorných prostředků. Eristika v komentáři, oprávněnost jejího použití, rizika a klady. Role a limity emotivních prvků textu, míra subjektivity, korektnost. Požadavky na autoritu, renomé a společenskou odpovědnost autora. Nácvik praktických autorských kompetencí.

 

Tématický celek měsíc počet hodin
Komentář jako názorový žánr: úvodník, komentář, glosa, editorial, sloupek,  Únor

 

8
Prezentace prací/diskuze
Host I.
Anotace, recenze, kritika, emotivní prvky, jazyk a styl Březen

 

8
Prezentace/diskuze
Host II.
Efektivní argumentace, hodnotová východiska Duben

Květen

 

12

 

Cvičení I.
Cvičení II.
Host III.
Osobnost komentátora, autorita, respekt, jedinečnost, originalita  

Červen

 

4

 

Cvičení I.

 Povinná literatura:

Kraus, J.: Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2008.

SCHELLMANN, GAIDA, GLASER, KEGEL. Média. Europa, 2004

ČERNÝ V. Rétorika. Computer Press, 2011.

 Doporučená literatura:

ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha, 2002.

Marvan, J. Brána jazykem otvíraná, aneb o češtině světové. Praha: Academia, 2004.

Russ-Mohl S., BakičovÁ, H. Žurnalistika, komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha: Grada Publishing, 2005.

Požadavky kladené na studenty:

– docházka 70%, průběžná práce v hodinách, zpracování příspěvků formou domácí práce

 Zápočet: V případě absence, zpracování zadání podle tematických celků (plus zadané příspěvky v rámci domácí přípravy)

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.