Tag Archives: kreativita

Školení, výuka, koučink: Manažerské dovednosti

Akademie žurnalistiky a nových médií ANOTACE PŘEDMĚTU: Modul se podrobně zabývá jednotlivými činnostmi manažera, jeho osobností, efektivní komunikací a komunikačními dovednostmi, time managementem, vedením lidí a rozhodováním. Student se naučí tvořivě řešit problémy při řízení podniku a jeho zaměstnanců. Student dokáže stanovit priority, je schopen vedení porad, chápe význam plánování a motivace podřízených. Učitel kombinuje… Read More »

Kreativita a kritické myšlení

Kurs pro střední management a vedoucí pracovníky veřejné správy a samosprávy. Může být také zařazen pro vysoké školy. Cílem semináře je posílit schopnost vidět svět mimo zavedené stereotypy a posílit schopnost definovat problém a naučit se způsoby, jak ho řešit. Kurs učí, jak věci rozložit na jednotlivosti, najít v nich skrytý řád a sestavit je… Read More »

Test: V čem jste kreativní.

Se šimpanzem má člověk 98% stejného genetického uspořádání. Bez výrazného podílu kreativity na procesu učení bychom zůstali na jeho úrovni. Tři druhy kreativity: Člověk, který se skvěle vyjadřuje. Nemusí nic vytvořit, ale lidé se s ním budou cítit dobře. Ti, kteří se s ním setkají, si ho zapamatují jako pohotového člověka Člověk, který dává věci do souvislostí… Read More »