Monthly Archives: Červen 2015

Parkoviště

Víte, jak to vypadá v červnu kolem poledne na Floridě? Okolo 100 Fahrenheita, což je tak 38°ve stínu, nikde nikdo, jen občas líně přijede auto a někdo z něj vystoupí.  Seděl jsem před obchodním domem Kohl´s nedaleko městečka Mt. Dora na lavičce. Na parkovišti stálo pár aut, horko k zalknutí a čekal, až Markéta nakoupí. U Kohl´se dobře… Read More »

Krize elit je krizí společnosti!

Akademie žurnalistiky a nových médií začátkem června 2015 akreditovala změnu vzdělávacího programu. Cílem bylo rozšířit program i o jiné, než novinářské předměty a také aby byl program bohatší a předměty nebyly tak blízko sebe. Novinařina není medicína a spíš, než o něčem vědět hodně, je třeba o všem vědět něco. Pan prezident se vyjadřuje o… Read More »

Život jako projekt

Už několik let v pátých ročnících Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací vedu tematický seminář Život jako projekt. Naposledy v září tohoto roku. Nejvíce studentů se sešlo z Fakulty mezinárodních vztahů a z Podnikohospodářské fakulty. Seminář se zabývá otázkami: Jaká práce vás baví? V čem jste dobří? Hned v úvodu ocituji… Read More »

Public Relations

Cíl modulu: Cílem modulu je studenta naučit základní přístupy a formy komerční komunikace firem. Marketingová komunikace podporuje obchod a prodej, strategická komunikace napomáhá realizaci korporátních funkcí organizace (buduje image, goodwill, realizuje společenskou odpovědnost organizace, je součástí Corporate governance….).  Anotace modulu: Student se naučí rozumět, ale hlavně aplikovat základní pojmy užívané v oblasti řízené (firemní) komunikace. Naučí… Read More »

Osobní styl a image

Cílem kursu je najít si svůj osobitý styl a dát ho do souladu s tím, jak působíte na lidi. Obecně vzato, svůj obraz tvořit nemusíte, už vysíláte. On line. Je jen otázkou, jestli je ten „program“ v souladu s tím, co chcete. Styl je vědomý způsob, jak svou programovou skladbu řídit. Jednotlivosti tvoří celek, a… Read More »

Business Storytelling

Cíl modulu: Cílem modulu je vybavit studenta schopností vyprávět příběh, prezentovat téma a přesvědčivě vystupovat na veřejnosti. Student se seznámí se základy rétoriky jako nauky o verbálním projevu, bude rozvíjet schopnost budování příběhu, improvizace a úspěšného doručení zamýšleného sdělení. Součástí předmětu jsou i prvky prezentačních dovedností a estetiky projevu. Anotace modulu: Studenti se budou učit… Read More »