Business Storytelling

By | 20. 6. 2015

Cíl modulu:

Cílem modulu je vybavit studenta schopností vyprávět příběh, prezentovat téma a přesvědčivě vystupovat na veřejnosti. Student se seznámí se základy rétoriky jako nauky o verbálním projevu, bude rozvíjet schopnost budování příběhu, improvizace a úspěšného doručení zamýšleného sdělení. Součástí předmětu jsou i prvky prezentačních dovedností a estetiky projevu.

Anotace modulu:

Studenti se budou učit strukturovat sdělení a osvojovat si řečnickou jistotu. Proto za každým teoretickým výkladem následuje praktické cvičení v podobě přípravy sdělení a mluvního cvičení. Součástí bude nezbytný objem teoretické přípravy, těžiště předmětu je však v osvojení si rozvinuté dovednosti pro prezentaci veřejných proslovů a obhajobu vlastní i společné práce. Smyslem modulu je aplikovat znalosti z oblasti rétoriky, prezentačních dovedností, neverbální komunikace, analýzy publika, apod. do praxe.

 Hlavní tematické bloky:

  1. Exkurs do historie rétoriky a veřejných promluv
  2. Principy improvizace
  3. Vystupování na veřejnosti a jeho úskalí
  4. Předpoklady dobrého řečníka
  5. Hlas, výslovnost, práce s trémou
  6. Řeč těla, neverbální komunikace
  7. Definice cíle prezentace, analýza publika, sestavení sdělení, tvorba struktury prezentace,
  8. Small talk, charismatické vystupování, naslouchání
  9. Různé formy storytellingu – ústní, digitální a business storytelling

 Povinná literatura:

BRAUN ROMAN Umění rétoriky Portál 2009,

VASQUEZ Martin Buďte mistry imporvizace

BARKER ALAN Umíte přesvědčit Computer Press 2007

StorytellingDoporučená literatura:

DIETZ KAREN, SILVERMAN LORI L. Business Storytelling for Dummies. John Wiley 2007

CABANEOVÁ OLIVIA FOX Charisma mýtu zbavené, Bizbooks 2014

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.