Tag Archives: facilitace

Školení, koučink: Umění facilitace

Základní myšlenkou facilitace je fakt, že lidé upřednostňují řešení, na která si sami přišli.  Slovo facilitátor pochází z latinského facil, tedy „usnadnit“. Facilitátor nemusí být na řešený problém odborník a neočekávají se od něj věcné návrhy; očekává se, že zná způsob, jak řešení nelézt. Návrhy externích konzultantů bývají v praxi implementovány v průměru 15%. V případě řešení, na která… Read More »

Sestavení volebního programu politického hnutí

Zadání: Sestavení volebního programu politického hnutí Work Shop se všemi kandidáty, slaďování, finalizace strategie, facilitace 1 den9.00 –17.00 Místo Flipchart, papíry, fixy8   lidí. Počítač, dataprojektor, možnost lepit papíry na zeď, lepící pásku a fixy. Scénář:  Finalizace Volebního programu Co Jak Kdo Čas   9.00 Revize programu 2010-2014 Co jsme slíbili, co se povedlo, co ne… Read More »