Sestavení volebního programu politického hnutí

By | 18. 6. 2014

Zadání: Sestavení volebního programu politického hnutí

Work Shop se všemi kandidáty, slaďování, finalizace strategie, facilitace 1 den9.00 –17.00 Místo Flipchart, papíry, fixy8   lidí. Počítač, dataprojektor, možnost lepit papíry na zeď, lepící pásku a fixy.

Scénář:  Finalizace Volebního programu

Co Jak Kdo Čas  
9.00 Revize programu 2010-2014 Co jsme slíbili, co se povedlo, co ne a proč Dvojice A 15´  Sestavení dvojic
Co se ukázalo, že by tam mělo být a my jsme to tam neměli Dvojice B
Za co nás hlavně kritizovala konkurence (lidi) Dvojice C
Co nabízela konkurence a co si z toho můžeme vzít my Dvojice D
9:15 Prezentace: diskuze všichni 4×15´
10:15 Přestávka 15´ Prohodit dvojice
10.30 Co uděláme v těchto kapitolách Podpora zaměstnanosti, podnikání, podpora lokální ekonomiky Dvojice A
Sociální témata Dvojice B
Správa majetku města, projekty  Public Private Partnerships, EU, kraj  – zdroje do pokladny Dvojice C
Životní prostředí a infrastruktura Dvojice D
10.45 Prezentace: diskuze všichni 4×15´
11.45 Oběd:
13.00 Co budeme dělat s našimi stakeholders Kraj Dvojice A 15´ Prohodit dvojice
Místní podnikateléa)      Velcíb)      Střední a malí Dvojice B
Podnikatelské svazy (HK, krajská okresní), NGO Dvojice C
Partneři (místní, regionální, podnikatelé,…) Dvojice D
13:15 Prezentace – diskuze všichni 4 x 15´
14.15 Pauza na kávu
14.30 Finalizace Ekonomika Všichni 60´ Psaní finálních myšlenek – dataprojektor a počítač
Bezpečnost
Životní prostředí
Sociální problematika
15.30 Slogany – hlavní myšlenky 15´ Prohodí se dvojice
15:45 Finalizace hlavních myšlenek (sloganů) Všichni 30´
16.15 Shrnutí a vyhodnocení
17.00 Konec

 

 

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.