Monthly Archives: Únor 2017

Kurs: Jak chování zaměstnance uvést do souladu s kulturou organizace.

Jednodenní kurs. Profesionální organizaci kromě programu, úsilí a úspěchů, tvoří hlavně lidé, kteří v ní pracují. Záleží nejen na odbornosti, ale také na jejich kultuře a osobním profilu. Kurs nabízí cestu, jak projevy a chování zaměstnance sladit s organizací. Zabývá se vrozenými složkami osobnosti jako je talent, vkus, sociální inteligence, ale i tím, co jsme přejali –… Read More »