Kurs: Jak chování zaměstnance uvést do souladu s kulturou organizace.

By | 20. 2. 2017

Jednodenní kurs.

Profesionální organizaci kromě programu, úsilí a úspěchů, tvoří hlavně lidé, kteří v ní pracují. Záleží nejen na odbornosti, ale také na jejich kultuře a osobním profilu.

Kurs nabízí cestu, jak projevy a chování zaměstnance sladit s organizací. Zabývá se vrozenými složkami osobnosti jako je talent, vkus, sociální inteligence, ale i tím, co jsme přejali – chování, etiketa, hodnotový rámec a všeobecná kultura.

Můžeme svůj život vidět jako skvělou příležitost, nebo jako cestu plačtivým údolím. Vytvořit sebe sama podle plánu je, jako stavět dům. Nejdůležitější je pozemek, to je náš talent, o kterém často přesně nevíme, v čem spočívá; pak základy, to jsou hodnoty, na kterých svůj život stavíme. Dům může vypadat jako srub, vila, domek nebo palác – podle toho, jakým charakteristikám dáváme přednost. Pokud se rozhodneme stavět dům, buď představu máme, nebo na ní pracujeme společně s architektem. Řekneme mu, co chceme a on společně s námi hledá optimální variantu.  Kursem se prochází podobně. Každý z účastníků pracuje se svým vlastními možnostmi a preferencemi a lektor společně s ním hledá optimální podobu. V závěru kursu si každý odnese manuál, co se o sobě dozvěděl a jak sám se sebou pracovat.

Program:

 • Význam osobního stylu – chování, vzhled, pověst, komunikace
 • To, co vidí ostatní je výsledek identity a vzhledu
 • Svoji značku si tvoříme sami
 • Jedinečnost je kombinace talentů
 • Jak se oblékat vkusně
 • Ostatní nás respektují, když máme co nabídnout
 • Nezáleží na tom, kolik známe lidí, ale kolik lidí zná nás!
 • Na čem může naše úspěšná kariéra havarovat
 • 10 zlatých pravidel investování do sebe sama
 • Koncept spokojeného života (well-being theory)

Individuální výstupy, které si odnese každý účastník:

 • Jaký je můj přirozený způsob chování.
 • Jaké jsou mé talenty.
 • Jaké jsou mé hodnoty.
 • V čem spočívá má jedinečnost.
 • Jaký mám cit pro oblékání.
 • Jak se dokážu prosadit v zaměstnání.
 • Jak se umím prosadit na trhu práce

 

 

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.