Životopis: Vadim Petrov

By | 4. 8. 2016

Vadim Petrov je původní profesí hudebník. Syn hudebního skladatele stejného jména. Před rokem 89 pracoval jako hudební režisér a dramaturg v televizi, poté ve státní správě, ve vrcholném managementu, působil jako konzultant a pedagog. V současnosti je členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem prezidia České manažerské asociace a prezidentem spolku Iniciativa KYBEZ . V roce 2016 napsal knihu „Muž, který nevrhá stín“ – román o „divokých devadesátkách“ a v roce 2018 román „Načítání“ o hranici mezi životem reálným a životem v kyber prostoru. 

LinkedIn

Wikipedia

Odborná praxe

2021 – Prezident Iniciativa KYBEZ

2020 – Člen prezídia Česká manažerská asociace

2019 – člen Rady pro televizní a rozhlasové vysílání

2017 – 2018 odborný garant ve společnosti Expinit pro e-learning v oblasti GDPR a Informační bezpečnost

2016 – dosud místopředseda ASIS International CZ (mezinárodní sdružení bezpečnostních profesionálů)

2014 – 2016 Trenér, lektor a kouč v poradenské společnosti MC TRITON

2013 – 2016 Odborný garant vzdělávacího programu Akademie žurnalistiky a nových médií mediálního domu Czech News Center

2013 – 2014 – Ředitel komunikace Ringier Axel Springer CZ

2013 – Lektor VOŠ Publicistiky a žurnalistiky

2013 – Odborný poradce designu elearningových kursů a školení v rámci Learning Management System v prostředí Microsoft SharePoint pro společnost S-Comp Centre

2012 – 2020 Vedení odborných kursů na Katedře marketingu FPH VŠE v Praze a Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací

2006 – 2012 Generální manažer lidských zdrojů a podnikových záležitostí v TPCA

2004 – 2007 Pedagog na VŠE na Národohospodářské fakultě (Public Relations)

2005-2006 Vedení semináře žurnalistiky – Open Gate Boarding School víceleté gymnázium

2002 – 2006 – Výkonný ředitel a spolumajitel agentury TTV Public Relations

1997 – do současnosti Pedagog v MBA programu University of Manchester na Prague International Business School

1997  – 2014 lektor a spolumajitel vzdělávací společnosti For Business Excellence Praha, s.r.o..

1996 – 1997 – Ředitel divize komunikace a administrativy Chemapol Group, a.s.

1993 – 1996 – Tiskový mluvčí a ředitel tiskového odboru Úřadu vlády České republiky a zástupce ředitele kanceláře předsedy vlády

1993 – 1996 Ředitel Kanceláře pro zpravodajskou činnost

1991 – 1993 Člen analytického útvaru Federálního ministerstva vnitra pro reorganizaci zpravodajských služeb.

1980 – 1990 Hudební režisér a dramaturg v Československé televizi

Vzdělání

2013 – Dale Carnegie Training – trenérský kurs Leadership Management Training,

2012 – Dale Carnegie Training – trenérský kurs základních kompetencí

2012 – 2013 – For Business Excellence Praha, s.r.o. Tréning certifikovaného kouče

2010 – Toyota Production System, Kaizen

2009 – Toyota Business Practices (Problem solving Metod) TPCA Czech,

2008 – Hoshin Canri Training, Toyota Motor Europe Brussels

2007 – TPCA Academy

2003 – 2005 – Bakalářské studium na Universitě J. A. Komenského – Andragogika

1992-1994 Filosofická fakulta UK – Andragogika a sociální práce

1991     Zpravodajský kurs ve Velké Británii

1973-1979 Státní Konzervatoř v Praze, klasická kytara

Jiné:

Člen porot:

Česká cena Public Relations – Oceňovány jsou PR projekty či jejich části, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele.  Tato profesní soutěž je otevřená všem subjektům působícím v České republice, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations, tedy PR agenturám, PR a komunikačním oddělením společností, firmám i institucím, státním orgánům, subjektům z nevládního sektoru či jednotlivcům. Cenu od roku 2006 každoročně vyhlašuje Asociace Public Relations Agentur (APRA).

Czech Event Award – (CEA) je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, vyhlašovatel je Event Marketing Association Czech Republic,

Zlatý středník  – soutěž firemních médií, vyhlašovatelm je PR Klub

2017 – uvedení do Síně slávy za rok 2016 v rámci soutěže Zlatý středník v PR Klubu

2014 – 2015 člen expertní komise IPN KREDO – Strategie vysokého školství 2030

2008 – 2020 člen a předseda Akreditační komise Ministerstva školství pro vyšší odborné školy. V roce 2017 zvolen jejím předsedou.

2009 – 2013 člen Sektorové rady pří realizaci Národní soustavy povolání a kvalifikací

2005 – 2006  ředitel pro strategii Open Gate Boarding School

1998-2000  Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Komunikační strategie před vstupem ČR do EU

1999 – 2001 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, poradce a moderátor odborných diskuzí v rámci Open Society Fund pro projekt Veřejná diskuze k reformě školství

Vadim Petrov

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.