Tag Archives: strategie

Školení, výuka, koučink: Manažerské dovednosti

Akademie žurnalistiky a nových médií ANOTACE PŘEDMĚTU: Modul se podrobně zabývá jednotlivými činnostmi manažera, jeho osobností, efektivní komunikací a komunikačními dovednostmi, time managementem, vedením lidí a rozhodováním. Student se naučí tvořivě řešit problémy při řízení podniku a jeho zaměstnanců. Student dokáže stanovit priority, je schopen vedení porad, chápe význam plánování a motivace podřízených. Učitel kombinuje… Read More »

Sestavení volebního programu politického hnutí

Zadání: Sestavení volebního programu politického hnutí Work Shop se všemi kandidáty, slaďování, finalizace strategie, facilitace 1 den9.00 –17.00 Místo Flipchart, papíry, fixy8   lidí. Počítač, dataprojektor, možnost lepit papíry na zeď, lepící pásku a fixy. Scénář:  Finalizace Volebního programu Co Jak Kdo Čas   9.00 Revize programu 2010-2014 Co jsme slíbili, co se povedlo, co ne… Read More »