Monthly Archives: Duben 2016

Školení, koučink: Umění facilitace

Základní myšlenkou facilitace je fakt, že lidé upřednostňují řešení, na která si sami přišli.  Slovo facilitátor pochází z latinského facil, tedy „usnadnit“. Facilitátor nemusí být na řešený problém odborník a neočekávají se od něj věcné návrhy; očekává se, že zná způsob, jak řešení nelézt. Návrhy externích konzultantů bývají v praxi implementovány v průměru 15%. V případě řešení, na která… Read More »