Mediální trénink

By | 27. 5. 2015

MODUL I. – Teorie přesvědčování I.

 1. Rovnováha mezi zjišťováním a vysvětlováním
 2. Kontexty a mentální stereotypy
 3. Moc, role, teritorium,
 4. Myšlení první a druhé úrovně
 5. Typy rozhovoru – vztahový, řešící, plánující, zadávající
 6. Deduktivní a induktivní argumentace
 7. Umění klást otázky
 8. Příběhy, příklady, metafory

MODUL II. – Teorie přesvědčování II.

 1. Metoda tlaku a tahu
 2. Principy věrohodnosti
 3. Psychologické manipulace
 4. Logické manipulace
 5. Šest zbraní vlivu podle Cialdiniho
 6. Čínské manipulativní strategie Stavěj Zhan Dao a tajně projdi do Chen Cang
 7. Zásady obrany před manipulací

MODUL III. – Prezentace.

 1. Členění a strukturování prezentace
 2. Vizualizace a práce s pomůckami
 3. Neverbální komunikace
 4. Aktivní zapojení posluchačů do prezentace
 5. Práce s pamětí posluchačů
 6. Diagnostika typů posluchačů
 7. Volba vhodné strategie prezentace

MODUL IV. – Trénink na kameru a mikrofon

 1. Práce s technikou – projev na mikrofon, snímání kamerou
 2. Infotainment
 3. Zásady živého vysílání
 4. Autentický a stylizovaný projev
 5. Herecké minimum
 6. Formáty (TV vstup, beseda, interview, telefonát, projev, panelová diskuze, tisková konference)
 7. Video-rozbor vlastního vystoupení

MODUL V. – Osobní image a Business etiketa

 1. Styl a optická korekce postavy
 2. Profesionální šatník – nákup s image poradcem
 3. Péče o tělo – osobní hygiena, líčení,
 4. Self marketing (on-line, osobní PR)
 5. Základy společenského chování a vystupování
 6. Životní styl
 7. Stolování – teorie prostírání a stolování

Modul VI. – Public Relations

 1. Public Relations, Lobbying,
 2. Media Relations
 3. Stakeholder Management
 4. Komunikační strategie
 5. Jak generovat publicitu
 6. Komunikační strategie
 7. Krizová komunikace
 8. On line marketing

 

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.