Public Relations

By | 20. 6. 2015

Cíl modulu:

Cílem modulu je studenta naučit základní přístupy a formy komerční komunikace firem. Marketingová komunikace podporuje obchod a prodej, strategická komunikace napomáhá realizaci korporátních funkcí organizace (buduje image, goodwill, realizuje společenskou odpovědnost organizace, je součástí Corporate governance….).

 Anotace modulu:

Student se naučí rozumět, ale hlavně aplikovat základní pojmy užívané v oblasti řízené (firemní) komunikace. Naučí se definovat cíle, cílové skupiny, akční plán a vyhodnocení komunikační strategie. Součástí modulu je i samostatná práce na přípravě komunikační strategie firmy či projektu.

 Hlavní tematické bloky:

 1. Význam externí komunikace
 2. Nástroje externí komunikace (PR, Lobbying, PA, Media Relations, Sponzoring, CSR, koncepty BTL, ATL)
 3. Rozdíl mezi komunikačním mixem a komunikační strategií
 4. Systém Corporate Identity (Culture, Image, Design, Communication)
 5. Zájmové a nátlakové skupiny
 6. Krizová komunikace
 7. Různé druhy konceptů řízené komunikace (Investor Relations, Community Relations, Stakeholder Management, Reputation Management…)
 8. Tvorba komunikační strategie
 9. Role reklamních, PR a mediálních agentur a poradců, profesní asociace,
 10. Interní komunikace
 11. Jak pracují tisková oddělení firem a úřadů,
 12. Role a náplň práce tiskového mluvčího, tiskového odboru
 13. Hlavní principy spolupráce tiskového mluvčího s médii
 14. Média z pohledu tiskového mluvčího (Infotainment, tiskové agentury, televize, rozhlas, týdeníky, měsíčníky, specializovaná a odborná média, nová média,)

Povinná literatura:

Iveta Horáková, Dita Stejskalová, Hana Škampová – Firemní komunikace – Management Press Praha 2000

Clarke L. Caywood: Public Relations – Computer Press Brno 2003

Vladimír Věrčák, Jana Girgašová, Renata Liškařová:  Media Relations není manipulace – Ekopress 2004

 PRDoporučená literatura:

L’Etangová J., Public Relations. Základní teorie, praxe, kritické přístupy. 2007, AGE Publications of London

 

David Giles, Psychologie médií GRADA Publishing 2012

           

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.