Kreativita a kritické myšlení

By | 26. 5. 2015

Kurs pro střední management a vedoucí pracovníky veřejné správy a samosprávy. Může být také zařazen pro vysoké školy.

Cílem semináře je posílit schopnost vidět svět mimo zavedené stereotypy a posílit schopnost definovat problém a naučit se způsoby, jak ho řešit. Kurs učí, jak věci rozložit na jednotlivosti, najít v nich skrytý řád a sestavit je do nové kvality. Kreativita a kritické myšlení jsou způsoby nazírání věcí. Vstupním předpokladem je zvědavost a touha po imaginaci.

Hra
Všichni se rodíme kreativní a zvědaví a silné názory oslabují naši flexibilitu. Vrcholem tohoto procesu jsou předpoklady, že něco má nějak být, protože to tak vždy bylo. Kurs přináší situace, ve kterých jsou účastníci nuceni prověřovat přijaté stereotypy. Hry jsou tvořeny podle skutečných situací, ve kterých se účastníci pohybují.

Vizualita
Psaní, ústní vyprávění, kresby, koláže a vizualizace myšlenek stimuluje schopnost hledat nové souvislosti. Obsah kursu vede účastníky k nutnosti opustit svou komfortní zónu, otevřít se svobodě experimentovat a nebát se dělat chyby.

Spolupráce
Program dává přednost spolupráci před soutěživostí. Spolupráce zvyšuje motivaci k individuální originalitě a společná tvůrčí atmosféra podporuje sebedůvěru ke kreativitě. Účastníci pracují samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinkách.

Tvůrčí duch
Tvůrčí duch je stálý pochybovač, jestli jsou věci takové, jak se na první pohled jeví. Je to náš osobní motivátor k tomu, abychom našli dost kuráže a sebevědomí říct svůj názor nahlas. Pilíře kreativity jsou zvědavost a ochota si hrát. Kreativitu máme v sobě všichni. Jen ji dostat ven.

Součásti kursu je procvičení vybraných kreativních technik. 

Například: Malování problému, Occamova břitva, Brainstorming, Brainwraiting, Fish Pool, Isikawova kost, Šestero dobrých sluhů, Myšlenkové mapy, Swot analýza, Synektika, Matice kreativity „Pes na stopě“, Problém pozpátku, No a co?

Seskupování molekuly, Analýza silového pole, Multikriteriální analýza, Modifikované Delfy Mapa problému, Metoda šesti klobouků, Pay Off Matrix (matice realizace a přínosu), Kruh kontroly, kruh zájmu, Laso a N/3, Kolotoč, Ďáblův advokát, Swapping, Akvárium, Katalog opatření

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.