Školní cvičení k posílení představivosti.

By | 13. 1. 2016

Cvičení se opírá o příběh, jehož děj se odehrává střídavě v Americe, někdy na přelomu druhého a třetího tisíciletí, a v Praze roku 1911, je založen na myšlence, zda a do jaké míry by předčasná smrt zakladatele moderní fyziky Alberta Einsteina ovlivnila vývoj naší civilizace.

Zabil jsem Einsteina, pánové, je sci-fi komedie natočená v Československu v roce 1969. Film režíroval Oldřich Lipský Vytvářený příběh však se scénářem autorů Miloše Macourka, Josefa Nesvadby a Oldřichy Lipského nemá nic společného. Vytváří se pokaždé jiný příběh.

Smyslem cvičení je posílit představivost, udržení logiky, schopnost sledování vztahu příčiny a důsledku, týmovou spolupráci, komunikaci, naslouchání druhým a schopnost obhájit své řešení.

Zabil jsem Einsteina, pánové (klikněte pro zadání)

Studenti dostanou za úkol použít námět k vytvoření vlastního příběhu.

Pracují se ve skupinách a vždy po každém „dějství“ představí svá řešení. Nejlepší řešení se hledají prostřednictvím debaty, kterou moderuje jeden ze studentů (studenti se mohou po každém dějství v moderaci střídat), na vývoj příběhu předcházejícího dějství navazuje dějství další. Podle stejného principu. Nakonec „moderátor“ odvypráví celý příběh.

Učitel do procesu vnáší otázky, v případě potřeby upozorňuje na porušení logiky, dbá na to, aby se situace dohrávaly (aby postavy nebyly tzv. opuštěny).   Ve chvíli, kdy drhne fantazie, může napomoci, aby příběh byl barvitý a náležitě spletitý.

Na konci následuje debata: Co vás na tom bavilo, co bylo nejtěžší, co byste teď udělali jinak, co jste se naučili….

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.