Example of Coaching Project for Foreign Client and its branch in CZ

By | 22. 5. 2015
Example of Coaching Project for foreign client and its branch in CZ
Duration 4 months
a)    Increase cooperation and team spirit in branch
b)    Management soft skills development of Local Executive Manager (LEM)
c)    Support to the Key Account Manager (KAM)
When People concerned Activity Coach Coach Time Participants
Time
January Branch Superior Initial Project Meeting in Headquarters V. Petrov 1 day 1 day
Czech management
February All CZ team Thematic motivation workshop and Coach insight V. Petrov 1 day realization
1 day preparation, report writing
1 day
February LEM Coaching session 1. – Kick off V. Petrov 1  day 3 hrs
February KAM Coaching session 1. – Kick off 3 hrs
March LEM Coaching Session 2. – Implementation Part No. 1 V. Petrov 2 hrs 2 hrs
March KAM Coaching Session 2. – Implementation Part No. 1 V. Petrov 2 hrs 2 hrs
April LEM Coaching Session 3. – Implementation Part No. 2 V. Petrov 2 hrs 2 hrs
April KAM Coaching Session 3. – Implementation Part No. 2 V. Petrov 2 hrs 2 hrs
May LEM Coaching Session 4. – Implementation Part No. 3 V. Petrov 2 hrs 2 hrs
May KAM Coaching Session 4. – Implementation Part No. 3 V. Petrov 2 hrs 2 hrs
May Branch Superior, KAM, LEM Project presentation Headquartes V. Petrov 1 day 1 day
May Branch Superior,
HR Director, Petrov
Conference Call – Follow Up, Feedback to Coach,
Next Steps
V. Petrov 4 hrs 4 hrs
Summary 5 days; 16 hrs;
no travel time counted, no travel expanses, coaching meetings in Prague, catering , rent of the meeting room for workshops paid by client;
The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.