Test: V čem jste dobří.

By | 20. 5. 2015

Martin Seligman: „Dotazník charakteristických silných stránek“, podle knihy Authentic Happiness, 2002. Tento dotazník v anglickém originále je k dispozici na authentichappiness.org. Jeho českou verzi upravila Mgr. Alena Slezáčková.

Přidělte body:

A) 5 úplně mě vystihuje; 4 Spíš mě vystihuje; 3 Ani tak, ani tak; 2 Spíš mě nevystihuje; 1 Vůbec mě nevystihuje;

B) 1 úplně mě vystihuje; 2 Spíš mě vystihuje; 3 Ani tak, ani tak; 4 Spíš mě nevystihuje; 5 Vůbec mě nevystihuje;

Vždy na konci oddílu sečtěte body a napište skóre, potom skóre celé kapitoly:

 

Body Skóre
MOUDROST A POZNÁNÍ
1. Zvídavost a zájem o svět
 A Vždy se zajímám o svět kolem sebe    
 B Snadno se začnu nudit    
2. Láska k učení a vzdělání
 A Jsem nadšený/á, když se učím něco nového    
 B Nemám ve zvyku navštěvovat muzea nebo vzdělávací instituce
3. Otevřenost mysli, úsudek, kritické myšlení
 A Když to situace vyžaduje, dokážu uvažovat velmi racionálně    
 B m sklon dělat rychlé závěry a soudy
4. Tvořivost, originalita, vynalézavost
 A Rád/a vymýšlím nové způsoby, jak něco udělat    
 B Většina mých přátel má větší představivost než já
5. Sociální a emoční inteligence
 A Ať se nacházím v jakékoliv společenské situaci, vždy dokážu zapadnout    
 B Příliš se mi nedaří odhadnout pocity druhých lidí
6. Vzhled, moudrost
 A Vždy jsem schopný/a vidět věci v jejich komplexnosti    
 B Málokdy mě někdo požádá o radu
ODVAHA
7. Statečnost, udatnost
 A Často zastávám odlišné názory, a to i proti silné opozici    
 B Často mě přemůže bolest a zklamání
8. Vytrvalost, pracovitost, píle
 A Vždy dokončím, co začnu    
 B Od práce se často nechám odlákat
9. Integrita, autentičnost, upřímnost
 A Své sliby vždy dodržím    
 B Přátelé mi nikdy neříkají, že jsem opravdový/á, upřímný/á
LÁSKA A LIDSKOST
10. Laskavost a štědrost
 A V průběhu uplynulého měsíce jsem někomu dobrovolně pomohl/a    
 B Málokdy mě štěstí druhých tak potěší jako moje vlastní  
11. Láska, schopnost milovat a být milován
 A V mém životě jsou lidé, kterým záleží na mých pocitech a na tom, abych byl/a v pohodě, stejně jako jim záleží na jejich vlastním štěstí    
 B Je pro mě těžké přijímat lásku od druhých lidí
SPRAVEDLNOST
12. Občanská, sociální zodpovědnost, týmová práce
 A Když jsem členem nějaké skupiny, pracuji, jak nejlépe umím    
 B Váhám, když mám svůj vlastní zájem obětovat ve prospěch skupiny, jejímž jsem členem/členkou
13. Spravedlivost a nestrannost
 A Ke všem lidem se chovám stejně, ať se jedná o kohokoliv    
 B Když někoho nemám rád/a, je pro mě těžké se k němu chovat nestranně
14. Vůdcovství, schopnost vést druhé lidi
 A Vždy lidi přesvědčím, aby věci dělali společně, bez toho, aniž bych na ně příliš naléhal/a    
 B V plánování skupinových aktivit nejsem moc dobrá/ý    
UMÍRNĚNOST
15. Sebekontrola, sebekázeň
 A Své emoce ovládám    
 B Málokdy dodržím své předsevzetí
16. Obezřetnost, opatrnost
 A Vyhýbám se činnostem, které jsou nebezpečné    
 B Někdy si v přátelských a milostných vztazích špatně vybírám
17. Pokora a skromnost
 A Když mi lidé lichotí, raději změním téma    
 B Často hovořím o svých úspěších
TRANSCENDENCE
18. Smysl pro krásu a dokonalost
 A V minulem měsíci mě nadchlo nějaké vynikající dílo (v hudbě, výtvarném umění, divadle, filmu, sportu, vědě či matematice)    
 B V posledním roce jsem nevytvořil/a žádný krásný výtvor
19. Vděčnost
 A Vždy řeknu „děkuji“, i když se jedná o drobnost    
 B Málokdy se zamyslím nad tím, jakého štěstí se mi dostává
20. Naděje, optimizmus, orientace na budoucnost
 A Vždy se dívám na pozitivní stránku věcí    
 B Málokdy mám dobře promyšlený plán toho, co chci udělat
21. Spiritualita, smysluplnost, víra
 A Můj život má jasně daný smysl    
 B Nemám v životě žádné poslání
22. Odpuštění a milosrdenství
 A Vždy se řídím heslem „Co jsme si, to jsme si…“    
 B Vždy usiluji o odvetu, pomstu
23. Smysl pro humor, hravost
 A Vždy se co nejvíce snažím spojit práci s hrou    
 B Málokdy říkám vtipné věci
24. Vitalita, elán, nadšení
 A Vždy se naplno vrhnu do všeho, co dělám    
 B Často jen tak nečinně sedím nebo bloumám od ničeho k ničemu    

 

 

 

  Body
1. Zvídavost a zájem o svět
2. Láska k učení a vzdělání
3. Otevřenost mysli, úsudek, kritické myšlení
4. Tvořivost, originalita, vynalézavost
5. Sociální a emoční inteligence
6. Vhled, moudrost
7. Statečnost, udatnost
8. Vytrvalos, pracovitost, píle
9. Integrita, autentičnost, upřímnost
10. Laskavost a štědrost
11. Láska, schopnost milovat a být milován
12. Občanská, sociální zodpovědnost, týmová práce
13. Spravedlivost a nestrannost
14. Vůdcovství, schopnost vést druhé lidi
15. Obezřetnost, opatrnost
16. Pokora a skromnost
17. Smysl pro krásu a dokonalost
18. Vděčnost
19. Naděje, optimizmus, orientace na budoucnost
20. Spiritualita, smysluplnost, víra
21. Odpuštění a milosrdenství
22. Smysl pro humor, hravost
23. Vitalita, elán, nadšení
24. Spravedlivost a nestrannost

Pravděpodobně u pěti silných stránek dosáhnete skóre 9 až 10. To jsou vaše charakteristické silné stránky. Aspekty, kde skóre je nižší, např. 4 – 6, můžete považovat za své slabší stránky. 

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.