Tag Archives: bloková výuka

Aktuální trendy

Předmět Aktuální trendy je vzdělávací modul, který je určen pro střední, vyšší i vysoké školy. Je koncipován jako bloková výuka formou čtyřhodinových tematických seminářů. Cíl modulu: Modul se zabývá společenskými i technologickými vlivy na osobní angažovanost a místo v životě i profesi.  Jeho smyslem je pomoci studentům při hledání vlastní životní i profesní cesty. Z povahy předmětu… Read More »