Zbraně vlivu

By | 18. 5. 2015


influencer_badge
Situace 1:

Představte si situaci, kdy řídíte firmu a majitelů je dobrým kamarádem vašeho přímého podřízeného, který si na vaše místo myslel. Ale nedostal ho. 

Situace 2:

Jste starosta města, na radnici tvoříte křehkou koalici a ještě k tomu vaše strana či hnutí se skládá z individualistů, kteří o týmové práci nebo loajalitě buď nikdy neslyšeli, nebo je považují za něco, co do politiky nepatří. Je velmi málo těch, které můžete považovat za své spojence. Snad alespoň sekretářku.

A do třetice.

Majitel firmy se rozhodl, že odejde na odpočinek a předal řízení firmy někomu mladému, schopnému a dynamickému. Třeba vám. Sice tvrdil, že s odpovědností odevzdává i pravomoci.  Nicméně, do firmy chodí dost často, nebo je na telefonu s vašimi podřízenými a sem tam se stane, že reviduje vaše rozhodnutí a vy se to dovídáte tak nějak náhodou, třeba i od podřízených. Už několikrát jste o tom mluvili, ale je to marné.

Takových situací je vše firemním i soukromém světě bezpočet. Celá historie lidstva se zabývá tím, když už nejsem silnější, jak být alespoň chytřejší. Machiavelliho vladař, Umění války Mistra Suna, čínské manipulativní strategie Zhan Dao a Chen Cang, nebo současné obchodní techniky, které definují komunikaci jako obchod s vizemi.

Jak tyto rébusy řešit znamená ovládat taktiku, vyjednávání, schopnost vytvářet aliance, apod. Řešení se odehrává tam, kam zároveň není vidět. Je to jako s kouzelnickými triky. To co je zřejmé a viditelné, většinou není to, o co jde.

Americký sociální psycholog Robert B. Cialdini zkoumal, které psychologické principy ovlivňují naše sklony vyhovět druhým. Bez velkého zkoumání víme, že nejvíce slyšíme na to, když nám někdo něco dá. Motivaci vedenou tím, že něco zadarmo dostaneme, Cialdini považuje za danou a proto se jí nevěnuje. Ve své práci vychází z toho, že pokud za určitých podmínek inklinujeme k vyhovění druhým, znamená to, že musí existovat i pravidla, kdy lze tyto podmínky převést do systému. Definoval principy, které v lidech vyvolávají postoje, rozhodnutí a názory bez toho, že by si uvědomili, co je k tomu vede.

Po letech výzkumů a pozorování Robert B. Cialdini definoval principy, které se staly známé jako Zbraně vlivu.

Soubor technik, které lze aplikovat na posílení schopnosti úspěšně se vypořádat s uvedenými i podobnými situacemi, jsem pojmenoval podle Cialdiniho závěrů Zbraně vlivu. Kurs ale kombinuje více zdrojů v závislosti na zadání a požadavcích klienta.

 

 

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.