Proč je americká ústava kvalitně napsaná.

By | 18. 5. 2015

benjamin franklinKdyž byl Benjamin Franklin malý kluk, tak si myslel, že píše dobře. Jeho otec si to ale nemyslel. Benjamin si tedy z časopisu vybral články, které by chtěl umět napsat.

Četl je a ke každé větě si psal poznámky. Za pár dnů si poznámky vzal a pokusil se podle nich vyjádřit smysl každé věty vlastními slovy. Když to udělal, porovnal svůj článek s původním.

Zjistil, že má malou slovní zásobu a rozhodl se ji rozšířit psaním poezie a přepsal články z časopisu do veršů. Pak vzal zase ty veršované články a přepsal je zpátky do prózy.

A zjistil, že klíčovým prvkem dobrého textu je struktura. Znovu si udělal poznámky ke každé větě, ale na samostatné papírky. Pak je smíchal dohromady a odložil. Potom se je snažil správně sestavit a „sepsat podle nich esej“. A tak pořád a různě dokola.

Až měl natrénováno, napsal první návrh americké ústavy.

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.