Mediální rady 12.12. 2019

By | 13. 12. 2019


IKSŽ – Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

Tématem prosincových Rozprav byly mediální rady. K čemu je máme? Co je jejich hlavním úkolem? A dělají ho dobře? Mění se jejich role s tím, jak se mění mediální prostředí? Mělo by se na jejich fungování něco změnit? To jsou jen některé z otázek, které kladla moderátorka – děkanka FSV UK Alice N. Tejkalová – zástupcům všech 4 mediálních rad. Pozvání přijal: VADIM PETROV, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, JAN BEDNÁŘ, Rada České televize, HANA DOHNÁLKOVÁ, Rada Českého rozhlasu, MICHAELA MARKSOVÁ, Rada České tiskové kanceláře. Rozpravy o českých médiích pořádá již od r. 2012 Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, mediálními partnery jsou Evropská observatoř žurnalistiky a PRESSpektivy.

https://www.youtube.com/watch?v=hxVYpQkG2dY&feature=youtu.be

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.