Konference o tajných službách 30.1. 2019

By | 30. 1. 2019

Dataismus – příspěvek

Já bych si teď ve svém posledním připraveném příspěvku položil otázku, kam vlastně směřujeme, a dovolil bych si nabídnout pohled přes směr, kterému se říká dataismus.

Dataismus spočívá v tom, že budeme všichni informačně propojeni. Lidi, zvířata, věci, stromy… a všechno se vším bude komunikovat.

Pro komunisty byla hlavní myšlenkou společné vlastnictví, pro kapitalismus soukromé vlastnictví, pro dataismus je to svobodný tok informací. Vše je propojeno se vším a informace proudí všemi směry úplně volně.  Největším proviněním je blokování informací a nejvyšším principem absolutní svoboda informací. Chceme-li vytvořit lepší svět, musíme začít osvobozením dat, říkají dataisté. Zastánci kapitalismu věří svobodnému trhu a dataisté v neviditelnou ruku toku dat. (neomarximus, new left, genderismus, multikulturalismus….)

Volný běh informací bude nadřazen nad právo vlastnit osobní informace a omezovat jejich zveřejnění. Pokud bude trh informací absolutně otevřený, nelze ho ovládnout a tím se vytváří absolutně demokratické prostředí. Už teď je k dispozici tolik dat, že neexistuje způsob, jak je efektivně vyhodnotit, řídit a už vůbec ne je kontrolovat. A tím zmizí fake news, manipulace, propaganda a zbyde jen story a narativ – tedy způsob, jak zaujmout pozornost (attention economy).

V posledních 70 tisíci letech byly nejvýkonnějšími algoritmy na zpracování dat osobní prožitky (prožívání vlastního života, pociťování, zkušenost). Humanisté vyzdvihovali niterný prožitek, dataisté věří na sdílený prožitek. Své prožitky a pocity vyvěšujeme na internet a sdílíme. Na internetu, v aplikacích, na Facebooku a Twitteru. Algoritmy vlastních prožitků budou překonány, vlastní prožitek nahradí silnější prožitek sdílený (sdílená zkušenost) a ten bude určovat naše názory a ovlivňovat chování…

Že ne? My už v tom totiž jsme. Vzdali jsme se svého soukromí a povolili jsme algoritmům zpracovávat naše životy.

S tímto trendem se objevují i otázky:

+ Pokud se budeme čím dál tím více nechávat na počítačových algoritmech a upozadíme vlastní prožitek, nezakrní nám schopnost smyslového vnímání, intuice, svědomí a představivosti?

+ Až si necháme implantovat čipy, jak si budeme jistí tím, že nebudou programovány z nějakého centra?

+ Co se stane s člověkem a lidskou společností, až nás vysoce inteligentní algoritmy budou znát lépe, než my známe  sami sebe?

+ Nezvrhne se dataismus v novou totalitu, kterou si ani neumíme představit?

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.