Tisková zpráva: Vadim Petrov zvolen předsedou akreditační komise pro odborné vzdělávání.

By | 3. 5. 2017

Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání zvolila dne 25.4. 2017 do svého čela Vadima Petrova. Komise posuzuje v rámci řízení o akreditaci vzdělávací programy vyššího odborného vzdělávání z obsahového a odborného hlediska a předává věcně příslušnému odboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy svá stanoviska. Komise je složena z 21 členů . Člen komise musí být odbornou autoritou v oblasti vysokých škol nebo vyšších odborných škol nebo praxe. Členy komise jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Vadim Petrov je  v druhém funkčním období, které je šestileté. Členem komise je od roku 2008.

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.