Konference: 11. 4. 2017 odborná debata ROAD SHOW 2017 – My a naše bezpečnost

By | 17. 4. 2017

Obrana a bezpečnost ČR – hlavní téma odborné debaty ve Středočeském kraji

Dne 11. 4. 2017 proběhla v prostorách ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi vůbec první odborná debata s laickou veřejností v rámci projektu ROAD SHOW 2017 – My a naše bezpečnost (RSW 2017) na téma zajištění obrany a bezpečnosti kraje i celé ČR. Organizací akce se ujal Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. (NIPOAB) ve spolupráci s vedením Středočeského kraje. Debaty se zúčastnilo nad 150 lidí. Široká a pestrá skladba účastníků zahrnovala jak zástupce PSP ČR, představitele státní správy, samosprávy, IZS, bezpečnostních a obranných organizací, tak i průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání.
Mezi hlavní témata dvouhodinové diskuze, vedené moderátorem Vadimem Petrovem, patřila např. informovanost obyvatelstva o krizových situacích, terorismus a měkké cíle, branné spolky a úloha průmyslu, vědy a vzdělávání jako podpora bezpečnosti regionu.

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.