Recenze Richarda Spitzera ze dne 14.11. 2016 – Styl Života

By | 4. 12. 2016

Muž, který nevrhá stín: pravda a fikce v zajímavé kombinaci

V románu Vadima Petrova se velice šikovně mísí fikce s realitou. Pokud se člověk o danou problematiku dopodrobna nezajímal, může být pro něj těžké rozlišit, kdy autor čtenáři sděluje, jak to bylo doopravdy, nebo mu jen naznačuje, jak to mohlo být. Řada čtenářů si asi řekne, že pokud je zrovna tohle pravda, nebo připustí, že se to tak mohlo stát, je to dost znepokojující (nejpůsobivější jsou pasáže o „skutečném důvodu“ vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 nebo úloha bývalého ruského prezidenta Michaila Gorbačova v „Sametové revoluci“). Otázka, k čemu vlastně dospíváme sami a kolik našich názorů je výsledkem manipulace, případně v čí prospěch, ruku v ruce s dodnes aktuální „zálibě“ ve spikleneckých teoriích, se nese celou knihou a pojednávají o ní i dovětky na konci knihy. O ty se postarali bývalí kolegové autorova – Generálmajor Petr Pelz, bezpečnostní poradce Andor Šándor nebo publicista Jefim Fištejn.

The following two tabs change content below.
Původním povoláním jsem hudebník. Vystudoval jsem hru na klasickou kytaru na konzervatoři, absolvoval jsem dva roky na filosofické fakultě a bakaláře jsem dokončil na Universitě Jana Amose Komenského. Celý život pracuju v médiích, ve vzdělávání, v managementu a v oblasti bezpečnosti. Napsal jsme dvě knihy. Kromě působení ve veřejném životě jsem se v roce 2020 vrátil k muzice.