Profil produktu

  1. 140812_TCamp3Témata lze sestavit do jednotlivých modulů pro jednotlivce až pro cca 150 účastníků
  2. Program může být v rozsahu vícedenních kursů nebo v řadě mentoringových/ koučovacích schůzek.
  3. Programy pro jednotlivce i skupiny mohou být v řádech měsíců. Intensita setkávání by neměla klesnout pod desetidenní frekvenci. U řešitelských programů může být 1x měsíčně.
  4. V případě školení se může jednat o jednotlivé přednášky, od 90′ až po čtyřhodinové semináře.
  5. Témata lze také sestavit do celých běhů. Například v případě Mediální akademie se může jednat o jednodenní mediální výcvik nebo kombinaci kursu, přednášky, koučinku, poradenství, popřípadě společné práci na projektu nebo na reálném zadání.
  6. Moduly pracují vždy s „živými“ tématy, které  se přímo týkají klienta anebo s využitím reálných situací.
  7. V seminářích, kursech a školeních se snažím dodržovat princip 80/20. Tedy 80% činností nechat na účastnících, 20% je výklad.
  8. U všech tvrzení, testů a použitých podkladů udávám zdroj, popřípadě literaturu a studie, se kterými jsem při přípravě programu pracoval.
  9. Témata, kterým se věnuji, jsou vhodná a modifikovatelná pro střední, vyšší i vysoké školy. Dále pro firmy, veřejnou správu a pro jednotlivé osobnosti.

 

The following two tabs change content below.
Vadim se jako pedagog a konzultant specializuje na média, stakeholder management, facilitaci skupin a manažerské disciplíny. Je předsedou Akreditační komise pro odborné vzdělávání MŠMT a místopředsedou české pobočky ASIS InternationaL - sdružení bezpečnostního managementu.

Napsat komentář