Category Archives: Pro školy

Předměty, které jsou vhodné pro vzdělávací programy

Aktuální trendy

Předmět Aktuální trendy je vzdělávací modul, který je určen pro střední, vyšší i vysoké školy. Je koncipován jako bloková výuka formou čtyřhodinových tematických seminářů. Cíl modulu: Modul se zabývá společenskými i technologickými vlivy na osobní angažovanost a místo v životě i profesi.  Jeho smyslem je pomoci studentům při hledání vlastní životní i profesní cesty. Z povahy předmětu… Read More »

Kreativita a kritické myšlení

Kurs pro střední management a vedoucí pracovníky veřejné správy a samosprávy. Může být také zařazen pro vysoké školy. Cílem semináře je posílit schopnost vidět svět mimo zavedené stereotypy a posílit schopnost definovat problém a naučit se způsoby, jak ho řešit. Kurs učí, jak věci rozložit na jednotlivosti, najít v nich skrytý řád a sestavit je… Read More »