Seminář: Představivost a úsudek

By | 26. 12. 2017

Seminář je inspirován debatami na sociálních sítích a vůbec společenskou atmosférou vyznačující se zpochybňováním role tradičních opinion makerů – médií, osobností, politologů, pedagogů. Seminář se věnuje tomu, jak myslíme, jak si tvoříme názory, z čeho a jak tvoříme své soudy. Učí nás vidět svět alternativně přes optiku někoho jiného a jiných možností s cílem rozvíjet naši schopnost kritického myšlení a schopnost vytváření nových pohledů (tzv. thinking out of box)  obecně. Podstatu semináře nejlépe vystihuje výrok ministra obrany USA Donalda Rumsfelda:

„Existují známé, známé, tedy to, o čem víme, že to známe. Víme také, že existují i neznámé známé. Myslím tím, že existují jisté věci, které neznáme. Pak ovšem ještě existují neznámé, neznámé, čili to, o čem nevíme, že to neznáme.“

Seminář je vhodný pro vysokoškolské studenty i jako inspirativní a motivační školení pro firmy

The following two tabs change content below.
Vadim se jako pedagog a konzultant specializuje na média, stakeholder management, facilitaci skupin a manažerské disciplíny. Je předsedou Akreditační komise pro odborné vzdělávání MŠMT a místopředsedou české pobočky ASIS InternationaL - sdružení bezpečnostního managementu.