Tisková zpráva: Vadim Petrov zvolen předsedou akreditační komise pro odborné vzdělávání.

By | 3. 5. 2017

Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání zvolila dne 25.4. 2017 do svého čela Vadima Petrova. Komise posuzuje v rámci řízení o akreditaci vzdělávací programy vyššího odborného vzdělávání z obsahového a odborného hlediska a předává věcně příslušnému odboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy svá stanoviska. Komise je složena z 21 členů . Člen komise musí být odbornou autoritou v oblasti vysokých škol nebo vyšších odborných škol nebo praxe. Členy komise jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Vadim Petrov je  v druhém funkčním období, které je šestileté. Členem komise je od roku 2008.

The following two tabs change content below.
Vadim se jako pedagog a konzultant specializuje na média, stakeholder management, facilitaci skupin a manažerské disciplíny. Je předsedou Akreditační komise pro odborné vzdělávání MŠMT a místopředsedou české pobočky ASIS InternationaL - sdružení bezpečnostního managementu.