Konference: 11. 4. 2017 odborná debata ROAD SHOW 2017 – My a naše bezpečnost

By | 17. 4. 2017

Obrana a bezpečnost ČR – hlavní téma odborné debaty ve Středočeském kraji

Dne 11. 4. 2017 proběhla v prostorách ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi vůbec první odborná debata s laickou veřejností v rámci projektu ROAD SHOW 2017 – My a naše bezpečnost (RSW 2017) na téma zajištění obrany a bezpečnosti kraje i celé ČR. Organizací akce se ujal Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. (NIPOAB) ve spolupráci s vedením Středočeského kraje. Debaty se zúčastnilo nad 150 lidí. Široká a pestrá skladba účastníků zahrnovala jak zástupce PSP ČR, představitele státní správy, samosprávy, IZS, bezpečnostních a obranných organizací, tak i průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání.
Mezi hlavní témata dvouhodinové diskuze, vedené moderátorem Vadimem Petrovem, patřila např. informovanost obyvatelstva o krizových situacích, terorismus a měkké cíle, branné spolky a úloha průmyslu, vědy a vzdělávání jako podpora bezpečnosti regionu.

The following two tabs change content below.
Vadim se jako pedagog a konzultant specializuje na média, stakeholder management, facilitaci skupin a manažerské disciplíny. Je předsedou Akreditační komise pro odborné vzdělávání MŠMT a místopředsedou české pobočky ASIS InternationaL - sdružení bezpečnostního managementu.