Přednáška: Kdopak nás to chce sežrat?

By | 1. 3. 2017

VŠE 6. března 2017; Manipulace ve veřejném prostoru.

  • Generace vyrostlá na sociálních sítích není ochotná číst delší texty, natož nějaké psát jinak než systémem copy/paste.
  • Chybí porozumění tomu, co je zdroj. Cokoli, co je na internetu, je považováno za informaci o stejné hodnotě.
  • Problémem je návyk na neustálou změnu, neschopnost soustředit se na jedno delší téma. (TV udělal průzkum, při kterém se zjistilo, že potěšení mozku dodávají především neustálé střihy.
  • Mozek člověka je historicky vyvinut tak, aby změny považoval za důležité – každá změna totiž může znamenat, že za rohem vyskočilo nebezpečné zvíře, které nás chce sežrat.

Výchozí teze semináře:

1.Poptávka po informacích roste.

2.Roste i jejich obrátka.

3.Dominují aktuality.

4.Informace je v podobě klipu, tweetu.

5.Vizualizace funguje lépe, než psaný text.

6.Upadá kvalita, hodnověrnost, on line prolamuje etické bariéry.

7.Lidé dávají přednost novému, nikoliv podstatnému.

8.Rozbory, články a reportáže začínají být neprodejné, respektive, chybí důvod je dobře zaplatit.

9.Lidé dávají přednost zábavě.

The following two tabs change content below.
Vadim se jako pedagog a konzultant specializuje na média, stakeholder management, facilitaci skupin a manažerské disciplíny. Je předsedou Akreditační komise pro odborné vzdělávání MŠMT a místopředsedou české pobočky ASIS InternationaL - sdružení bezpečnostního managementu.