Kurs: Jak chování zaměstnance uvést do souladu s cíli organizace.

By | 20. 2. 2017

Jednodenní kurs.

Profesionální organizaci kromě programu, úsilí a úspěchů, tvoří hlavně lidé, kteří v ní pracují. Záleží nejen na odbornosti, ale také na jejich kultuře a osobním profilu.

Kurs nabízí cestu, jak projevy a chování zaměstnance sladit s organizací. Zabývá se vrozenými složkami osobnosti jako je talent, vkus, sociální inteligence, ale i tím, co jsme přejali – chování, etiketa, hodnotový rámec a všeobecná kultura.

Můžeme svůj život vidět jako skvělou příležitost, nebo jako cestu plačtivým údolím. Vytvořit sebe sama podle plánu je, jako stavět dům. Nejdůležitější je pozemek, to je náš talent, o kterém často přesně nevíme, v čem spočívá; pak základy, to jsou hodnoty, na kterých svůj život stavíme. Dům může vypadat jako srub, vila, domek nebo palác – podle toho, jakým charakteristikám dáváme přednost. Pokud se rozhodneme stavět dům, buď představu máme, nebo na ní pracujeme společně s architektem. Řekneme mu, co chceme a on společně s námi hledá optimální variantu.  Kursem se prochází podobně. Každý z účastníků pracuje se svým vlastními možnostmi a preferencemi a lektor společně s ním hledá optimální podobu. V závěru kursu si každý odnese manuál, co se o sobě dozvěděl a jak sám se sebou pracovat.

Program:

 • Význam osobního stylu – chování, vzhled, pověst, komunikace
 • To, co vidí ostatní je výsledek identity a vzhledu
 • Svoji značku si tvoříme sami
 • Jedinečnost je kombinace talentů
 • Jak se oblékat vkusně
 • Ostatní nás respektují, když máme co nabídnout
 • Nezáleží na tom, kolik známe lidí, ale kolik lidí zná nás!
 • Na čem může naše úspěšná kariéra havarovat
 • 10 zlatých pravidel investování do sebe sama
 • Koncept spokojeného života (well-being theory)

Individuální výstupy, které si odnese každý účastník:

 • Jaký je můj přirozený způsob chování.
 • Jaké jsou mé talenty.
 • Jaké jsou mé hodnoty.
 • V čem spočívá má jedinečnost.
 • Jaký mám cit pro oblékání.
 • Jak se dokážu prosadit v zaměstnání.
 • Jak se umím prosadit na trhu práce

 

 

The following two tabs change content below.
Vadim se jako pedagog a konzultant specializuje na média, stakeholder management, facilitaci skupin a manažerské disciplíny. Je předsedou Akreditační komise pro odborné vzdělávání MŠMT a místopředsedou české pobočky ASIS InternationaL - sdružení bezpečnostního managementu.