Poradenství: Employee Engagement – k diskuzi s klientem

By | 13. 1. 2016

Discussion paper (klikněte pro otevření)

Klient pracuje na zvýšení motivace zaměstnanců. Cílem je zvýšit produktivitu, efektivitu a kvalitu výkonu.

Toyota, a nejen pro automobilový business, je stále v řízení těchto faktorů úspěchu velkou inspirací. Základní principy formuluje tzv. „Toyota Way“:

  1. Neustálé zlepšování  – (výzva, Kaizen, Genchi Genbutsu – nedělat nic od stolu, teoreticky)
  2. Respekt k lidem – (komunikace, týmová práce)

Employee Engagement je soubor ukazatelů jejichž cílem je budovat silnou firemní kulturu a motivaci zaměstnance. Jedná se o stálý proces.

Podklad k diskuzi (Discussion paper) vizualizuje několik nástrojů – jak to dělat.

Především jsou to oblasti, jež jsou pro budování angažovanosti důležité (19 satisfaction drivers). Potom je to schopnost definovat problém (The Five Questions). Kaizen, kterému můžeme říkat inovace, kreativita, myšlení „out of box“ a cyklus PDCA.

 

The following two tabs change content below.
Vadim se jako pedagog a konzultant specializuje na média, stakeholder management, facilitaci skupin a manažerské disciplíny. Je předsedou Akreditační komise pro odborné vzdělávání MŠMT a místopředsedou české pobočky ASIS InternationaL - sdružení bezpečnostního managementu.