Školní cvičení k posílení představivosti.

By | 13. 1. 2016

Cvičení se opírá o příběh, jehož děj se odehrává střídavě v Americe, někdy na přelomu druhého a třetího tisíciletí, a v Praze roku 1911, je založen na myšlence, zda a do jaké míry by předčasná smrt zakladatele moderní fyziky Alberta Einsteina ovlivnila vývoj naší civilizace.

Zabil jsem Einsteina, pánové, je sci-fi komedie natočená v Československu v roce 1969. Film režíroval Oldřich Lipský Vytvářený příběh však se scénářem autorů Miloše Macourka, Josefa Nesvadby a Oldřichy Lipského nemá nic společného. Vytváří se pokaždé jiný příběh.

Smyslem cvičení je posílit představivost, udržení logiky, schopnost sledování vztahu příčiny a důsledku, týmovou spolupráci, komunikaci, naslouchání druhým a schopnost obhájit své řešení.

Zabil jsem Einsteina, pánové (klikněte pro zadání)

Studenti dostanou za úkol použít námět k vytvoření vlastního příběhu.

Pracují se ve skupinách a vždy po každém „dějství“ představí svá řešení. Nejlepší řešení se hledají prostřednictvím debaty, kterou moderuje jeden ze studentů (studenti se mohou po každém dějství v moderaci střídat), na vývoj příběhu předcházejícího dějství navazuje dějství další. Podle stejného principu. Nakonec „moderátor“ odvypráví celý příběh.

Učitel do procesu vnáší otázky, v případě potřeby upozorňuje na porušení logiky, dbá na to, aby se situace dohrávaly (aby postavy nebyly tzv. opuštěny).   Ve chvíli, kdy drhne fantazie, může napomoci, aby příběh byl barvitý a náležitě spletitý.

Na konci následuje debata: Co vás na tom bavilo, co bylo nejtěžší, co byste teď udělali jinak, co jste se naučili….

The following two tabs change content below.
Vadim se jako pedagog a konzultant specializuje na média, stakeholder management, facilitaci skupin a manažerské disciplíny. Je předsedou Akreditační komise pro odborné vzdělávání MŠMT a místopředsedou české pobočky ASIS InternationaL - sdružení bezpečnostního managementu.