Test: V čem jste dobří.

By | 20. 5. 2015

Martin Seligman: „Dotazník charakteristických silných stránek“, podle knihy Authentic Happiness, 2002. Tento dotazník v anglickém originále je k dispozici na authentichappiness.org. Jeho českou verzi upravila Mgr. Alena Slezáčková.

Přidělte body:

A) 5 úplně mě vystihuje; 4 Spíš mě vystihuje; 3 Ani tak, ani tak; 2 Spíš mě nevystihuje; 1 Vůbec mě nevystihuje;

B) 1 úplně mě vystihuje; 2 Spíš mě vystihuje; 3 Ani tak, ani tak; 4 Spíš mě nevystihuje; 5 Vůbec mě nevystihuje;

Vždy na konci oddílu sečtěte body a napište skóre, potom skóre celé kapitoly:

 

Body Skóre
MOUDROST A POZNÁNÍ
1. Zvídavost a zájem o svět
 A Vždy se zajímám o svět kolem sebe    
 B Snadno se začnu nudit    
2. Láska k učení a vzdělání
 A Jsem nadšený/á, když se učím něco nového    
 B Nemám ve zvyku navštěvovat muzea nebo vzdělávací instituce
3. Otevřenost mysli, úsudek, kritické myšlení
 A Když to situace vyžaduje, dokážu uvažovat velmi racionálně    
 B m sklon dělat rychlé závěry a soudy
4. Tvořivost, originalita, vynalézavost
 A Rád/a vymýšlím nové způsoby, jak něco udělat    
 B Většina mých přátel má větší představivost než já
5. Sociální a emoční inteligence
 A Ať se nacházím v jakékoliv společenské situaci, vždy dokážu zapadnout    
 B Příliš se mi nedaří odhadnout pocity druhých lidí
6. Vzhled, moudrost
 A Vždy jsem schopný/a vidět věci v jejich komplexnosti    
 B Málokdy mě někdo požádá o radu
ODVAHA
7. Statečnost, udatnost
 A Často zastávám odlišné názory, a to i proti silné opozici    
 B Často mě přemůže bolest a zklamání
8. Vytrvalost, pracovitost, píle
 A Vždy dokončím, co začnu    
 B Od práce se často nechám odlákat
9. Integrita, autentičnost, upřímnost
 A Své sliby vždy dodržím    
 B Přátelé mi nikdy neříkají, že jsem opravdový/á, upřímný/á
LÁSKA A LIDSKOST
10. Laskavost a štědrost
 A V průběhu uplynulého měsíce jsem někomu dobrovolně pomohl/a    
 B Málokdy mě štěstí druhých tak potěší jako moje vlastní  
11. Láska, schopnost milovat a být milován
 A V mém životě jsou lidé, kterým záleží na mých pocitech a na tom, abych byl/a v pohodě, stejně jako jim záleží na jejich vlastním štěstí    
 B Je pro mě těžké přijímat lásku od druhých lidí
SPRAVEDLNOST
12. Občanská, sociální zodpovědnost, týmová práce
 A Když jsem členem nějaké skupiny, pracuji, jak nejlépe umím    
 B Váhám, když mám svůj vlastní zájem obětovat ve prospěch skupiny, jejímž jsem členem/členkou
13. Spravedlivost a nestrannost
 A Ke všem lidem se chovám stejně, ať se jedná o kohokoliv    
 B Když někoho nemám rád/a, je pro mě těžké se k němu chovat nestranně
14. Vůdcovství, schopnost vést druhé lidi
 A Vždy lidi přesvědčím, aby věci dělali společně, bez toho, aniž bych na ně příliš naléhal/a    
 B V plánování skupinových aktivit nejsem moc dobrá/ý    
UMÍRNĚNOST
15. Sebekontrola, sebekázeň
 A Své emoce ovládám    
 B Málokdy dodržím své předsevzetí
16. Obezřetnost, opatrnost
 A Vyhýbám se činnostem, které jsou nebezpečné    
 B Někdy si v přátelských a milostných vztazích špatně vybírám
17. Pokora a skromnost
 A Když mi lidé lichotí, raději změním téma    
 B Často hovořím o svých úspěších
TRANSCENDENCE
18. Smysl pro krásu a dokonalost
 A V minulem měsíci mě nadchlo nějaké vynikající dílo (v hudbě, výtvarném umění, divadle, filmu, sportu, vědě či matematice)    
 B V posledním roce jsem nevytvořil/a žádný krásný výtvor
19. Vděčnost
 A Vždy řeknu „děkuji“, i když se jedná o drobnost    
 B Málokdy se zamyslím nad tím, jakého štěstí se mi dostává
20. Naděje, optimizmus, orientace na budoucnost
 A Vždy se dívám na pozitivní stránku věcí    
 B Málokdy mám dobře promyšlený plán toho, co chci udělat
21. Spiritualita, smysluplnost, víra
 A Můj život má jasně daný smysl    
 B Nemám v životě žádné poslání
22. Odpuštění a milosrdenství
 A Vždy se řídím heslem „Co jsme si, to jsme si…“    
 B Vždy usiluji o odvetu, pomstu
23. Smysl pro humor, hravost
 A Vždy se co nejvíce snažím spojit práci s hrou    
 B Málokdy říkám vtipné věci
24. Vitalita, elán, nadšení
 A Vždy se naplno vrhnu do všeho, co dělám    
 B Často jen tak nečinně sedím nebo bloumám od ničeho k ničemu    

 

 

 

  Body
1. Zvídavost a zájem o svět
2. Láska k učení a vzdělání
3. Otevřenost mysli, úsudek, kritické myšlení
4. Tvořivost, originalita, vynalézavost
5. Sociální a emoční inteligence
6. Vhled, moudrost
7. Statečnost, udatnost
8. Vytrvalos, pracovitost, píle
9. Integrita, autentičnost, upřímnost
10. Laskavost a štědrost
11. Láska, schopnost milovat a být milován
12. Občanská, sociální zodpovědnost, týmová práce
13. Spravedlivost a nestrannost
14. Vůdcovství, schopnost vést druhé lidi
15. Obezřetnost, opatrnost
16. Pokora a skromnost
17. Smysl pro krásu a dokonalost
18. Vděčnost
19. Naděje, optimizmus, orientace na budoucnost
20. Spiritualita, smysluplnost, víra
21. Odpuštění a milosrdenství
22. Smysl pro humor, hravost
23. Vitalita, elán, nadšení
24. Spravedlivost a nestrannost

Pravděpodobně u pěti silných stránek dosáhnete skóre 9 až 10. To jsou vaše charakteristické silné stránky. Aspekty, kde skóre je nižší, např. 4 – 6, můžete považovat za své slabší stránky. 

The following two tabs change content below.
Vadim se jako pedagog a konzultant specializuje na média, stakeholder management, facilitaci skupin a manažerské disciplíny. Je předsedou Akreditační komise pro odborné vzdělávání MŠMT a místopředsedou české pobočky ASIS InternationaL - sdružení bezpečnostního managementu.